Casteren BSO aan de St. Jansschool

Wat een mooie samenwerking tussen Kids world en de St. Jansschool in Casteren. Sinds 5 september 2022 is onze BSO groep geopend in de brede school. 

De Buitenschoolse opvang bestaat op dit moment uit 1 groep van 4-12 jaar met max. 22 kinderen en 2 medewerkers. Op dit moment hebben we opvangmogelijkheden in de vorm van naschoolse opvang op maandag en donderdag. Mocht u een andere dag willen, laat dit dan aan ons weten zodat we de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal dagen goed kunnen beoordelen.

Alle groepen worden begeleid door 1 of 2 gediplomeerde krachten (op minimaal MBO-nivo). De leidsters worden evt. bijgestaan door een stagiaire van de beroepsopleiding. Afhankelijk of de stagiaire een BOL (beroepsopleidende leerweg) of een BBL (beroepsbegeleidende leerweg) zal hij/zij boventallig (is extra) ingepland worden. 

Uw kind volgende tijdens de dag
Gedurende de middag en/of tijdens vakantiedagen kunt u via een app van Bitcare uw kind volgen. In de app kunt u zien wat uw zoon/dochter voor leuks doet en wanneer u daar toestemming voor geeft komen er ook leuke foto's voorbij van allerlei activiteiten.

Via deze app kunt u, als ouder, ook een extra dag aanvragen, een aanvraag doen om eerder te komen of langer te blijven, uw kind ziek en weer beter melden, een ruildag aanvragen, chatten met de pedagogisch medewerkers, uw kind afmelden voor een dagje of een vakantie etc. en dat allemaal vanuit uw luie stoel.

Observeren van de kinderen
Kids World volgt alle kinderen tijdens hun aanwezigheid. Op deze manier hebben ze zicht op hoe ze het kind de (eventuele) benodigde begeleiding/uitdaging aan kunnen bieden. Deze bevindingen worden minimaal 1x per jaar met u besproken tijdens een persoonlijk gesprek. Wij vinden een goed contact met ouders/verzorgers erg belangrijk. Wij nemen tenslotte tijdelijk de verzorging van uw kind(eren) over. Elk kind is UNIEK en krijgt bij ons daarom voldoende gelegenheid om zich op zijn/haar eigen manier en in eigen tempo te ontwikkelen totdat we samen het streefpunt hebben bereikt.

Ouderavond
Jaarlijks organiseren we een "algemene ouderavond" voor alle ouders. Tijdens deze avond worden de laatste ontwikkelingen binnen Kids World besproken. er wordt er vaak een gastspreker uitgenodigd en na afloop is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en het kennis maken met andere ouders.

Oudercommissie
Kids World heeft zoals iedere kinderopvangorganisatie in iedere vestiging een oudercommissie. Deze oudercommissie (OC) heeft voornamelijk tot doel om de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en daarin de ouders te vertegenwoordigen. De OC heeft het recht tot advies naar de leiding van Kids World en dient als aanspreekpunt naar de ouders. Minimaal 4 x per jaar komt de OC bij elkaar en mits van tevoren aangemeld zijn ouders welkom om deze vergadering bij te wonen. Onze werkwijze staat nader beschreven in het "Reglement oudercommissie kinderopvang Kids World" en het "huishoudelijk reglement van de oudercommissie kinderopvang Kids World". Beide reglementen zijn op te vragen bij de leiding van Kids World. Op dit moment is de oudercommissie voor de vestiging in Casteren nog in oprichting.

Klachtencommissie
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dit kan door u, als ouder, als vervelend worden ervaren en leiden tot klachten. Kids World gaat serieus met klachten om en wil hiervan leren. U kunt uw klachten natuurlijk altijd bij ons melden. Zouden wij u niet naar tevredenheid kunnen helpen dan is Kids World aangesloten bij De Geschillencommissie kinderopvang. Wij doen er natuurlijk alles aan om ervoor te zorgen dat de geschillencommissie niet ingeschakeld hoeft te worden.

 

GGD Rapport
Alle ouders krijgen de mogelijkheid via onderstaande link de rapporten van de GGD in te zien, tevens kunt u op deze site ons LRK nummer vinden

rapport buitenschoolse opvang