Opvangmogelijkheden

FLEXIBILITEIT mag bij Kids World echt met Hoofdletters worden geschreven.

U bent namelijk bij ons niet verplicht hele dagen of dagdelen af te nemen maar u kunt uw uren per opvangdag zelf bepalen, zelfs tot een half uur nauwkeurig. Uw kind komt dus alleen wanneer u opvang nodig heeft. Een voorbeeld: Pietje komt van 7.15 uur tot 15.45 uur. / Marietje van 9.30 tot 15.00 uur etc, etc. U mag uw kind natuurlijk ook van 6.30 tot 19.00 uur bij ons laten spelen. Het minimale af te nemen aantal uren per week is 4 uur bij Kids World. Ook bepaald u zelf het aantal weken. Hieraan zit een minimum van 40 weken opvang tijdens een geheel jaar. Tussen de 40 en 52 weken kunt u kiezen hoeveel weken opvang u wilt afnemen. Denk hierbij aan aftrek van vakanties, een weekje ziek etc. U bent niet verplicht de weken, die u van het totaal aftrekt, vooraf kenbaar te maken. Dit kan door het jaar heen ook. Geen opgave van vakanties en andere weken aan het einde van het jaar of begin van het nieuwe jaar dus.

Ruilen van dagen of extra komen

Wanneer het u beter uitkomt dat uw kind een andere dag dan de vaste dag komt spelen, kunt u dit kenbaar maken bij de leidsters van de groep. Zij bekijken of er voldoende plaats is op de groep en ook of er voldoende leidsters aanwezig zijn. Alleen als dit beide het geval is, kan uw kind op een andere dag komen spelen. Ruilen kan ook als uw kind een dagje ziek is of als u een keer eerder ophaalt of later brengt. Alle uren blijven tot aan het einde van het jaar geldig. U hoeft dus niet binnen een bepaalde termijn te ruilen (week/maand) Aan het ruilen van dagen zit geen maximum, u mag dus zo vaak ruilen als u wilt (en kan). Het kan altijd eens zijn dat u eens een extra dagje of enkele uren extra opvang nodig hebt. Ook hiervoor geldt dat u het bij de leidster van de groep kan aangeven. Is er voldoende plek op de groep en zijn er voldoende leidsters aanwezig dan kan uw kindje extra komen. Voor deze uren wordt hetzelfde uurtarief berekend, zonder extra kosten. Extra uren worden aan het einde van het jaar gefactureerd, na aftrek van de niet opgenomen uren. Zo betaald u nooit teveel opvanguren !

Flexibele plaatsen

Op iedere groep binnen Kids World zijn er enkele flexibele plaatsen beschikbaar. Flexibele plaatsen zijn voor ouders welke onregelmatig werken. Een maand voorafgaande aan de opvangmaand dient u de dagen en tijden door te geven waarop u opvang wilt. Deze uren worden dan ingepland. Voor flexibele plaatsen geldt dat deze kinderen niet altijd op dezelfde groep geplaatst kunnen worden. Het kan dus zijn dat uw kindje eens op een andere groep speelt. Het uurtarief voor de flexibele plaatsen is gelijk aan het normale uurtarief van Kids World. Het minimaal af te nemen uren voor KDV zijn 800 uur per jaar. Het minimaal af te nemen uren voor BSO zijn 200 uur per jaar exclusief vakantieopvang en studiedagen. Ruilen brengt geen extra kosten met zich mee!!!

Zou u graag een offerte willen ontvangen dan horen we dit graag van u via: info@kinderopvang-kids-world.nl