Medicijnen formulier

Overeenkomst gebruik geneesmiddelen


Op verzoek van de ouders van …................................................................................ en op diens verantwoordelijkheid, dienen wij onderstaand medicijn toe.

…............................................................................................... om   …................ uur en  ….................. uur.

Hoeveelheid/dosering: …............................... p.k.


Vanaf d.d.  …........-...............-201.....

 

Handtekening ouder : …………………………………………………………..

Namens Kinderopvang Kids World,

Petra Priem Directeur

Datum: Tijd: Hoeveelheid: Gegeven door naam medewerker: paraaf: