Kinderopvangtoeslag

Sinds 2014 is het alleen nog mogelijk de kinderopvangtoeslag (KOT) terug te vragen wanneer u de aanvraag voor de opvang doorgeeft binnen 3 maanden na aanvang van de opvang. U kunt dus de KOT niet meer gebruiken als een spaarpotje.

Voorbeeld:
uw kind start 15 april. U moet dus voor 15 juli de aanvraag hebben ingediend. Doet u dit pas 15 augustus, dan krijgt u over de 1e maand geen KOT meer terug omdat dit langer dan 3 maanden geleden is. Wettelijk bent u zelfs verplicht wijzigingen door te geven binnen 4 weken. Deze regel geldt ook voor de wijzigingen die u doorgeeft omdat u meer of minder uren gaat afnemen of van werk veranderd en een nieuw salaris krijgt (of zonder werk komt te zitten en WW krijgt). Deze gegevens dient u ook z.s.m. door te geven maar uiterlijk binnen 4 weken. Doet u dit niet dan moet u op het einde van het jaar terugbetalen + een boete.

Deze wijzigingen kunt u doorgeven via:
- www.mijntoeslagen.nl
- de belastingtelefoon 0800-0543
Voor het doorgeven van de gegevens via mijntoeslagen.nl moet u wel in het bezit zijn van een DigiD. Heeft u deze niet, vraag er dan een aan omdat u alleen via deze manier de gegevens voor de kinderopvang kunt aanvragen en/of wijzigen. Alle wijzigingen die u doorgeeft worden verwerkt op de 1e van de maand daarna. Valt de 1e in het weekend dan worden de gegevens verwerkt op de vrijdag ervoor. De wijzigingen worden verwerkt en uitgevoerd rond de 20e van de maand erna.

Voorbeeld:
u dient een wijziging in op 23 februari. De gegevens worden uitgelezen op 1 maart en voor u afgehandeld/uitbetaald op 20 april. Geef wijzigingen dus altijd z.s.m. door bij ons zodat wij een nieuw contract kunnen maken en u ruimschoots op tijd de wijziging kan indienen bij de belastingdienst toeslagen. Jaarlijks krijgt iedereen een bericht voor de "continuering 2016 2017 etc." in de bus. Het is belangrijk dat u hier z.s.m. op reageert en het uurtarief juist vermeld. Dit omdat ons uurtarief onder het maximale uurtarief wat vergoed wordt door de belastingdienst ligt. Geeft u het niet door, of te laat, dan gaat de belastingdienst uitbetalen vanuit het maximale uurtarief en moet u uiteindelijk terug betalen. Is uw toeslag definitief gemaakt en bent u nalatig geweest in het aanleveren van informatie dan worden hiervoor boetes in rekening gebracht bij u.

Bufferen op het moment dat u werkeloos wordt. Wanneer beide ouders werken heeft u recht op KOT. U mag 140% van de uren van de minst werkende binnen het gezin gebruiken voor de aanvraag KOT betreffende de dagopvang en 70% voor de Buitenschoolse opvang.

Voorbeeld:
Papa werkt 38 uur per week en mama 24 uur.
U hebt dus recht op 24 uur x 140% = 33,6 uur per week KOT. Komt een van de ouders zonder werk, dan heeft u nog 3 maanden recht op KOT. Heeft u na deze 3 maanden nog geen nieuwe baan dan mag u uw bufferuren opnemen. Bufferuren zijn de uren waar u (misschien) nog recht op had tijdens uw werkperiode en welke u nog niet helemaal heeft gebruikt. Deze bufferuren worden verrekend op het aantal uren van de minst werkende binnen het gezin.

Voorbeeld:
U werkt 24 uur en hebt dus wekelijks recht op 33.6 uur. U gebruikt er echter maar 28 per week (op contract). Wekelijks houdt u dus 5,6 uur over. Wanneer u zonder werk komt te zitten, en de 3 maanden zijn verstreken, dan mag u deze "over uren" nog gebruiken en krijgt daarover KOT terug. U komt in mei zonder werk te zitten en hebt dus na de 3 maanden nog geen nieuwe baan. U hebt dan vanaf januari t/m juli recht op 5.6 uur per week om nog op te maken aan KOT. Komt u in oktober zonder werk te zitten, dan hebt u pech want de bufferuren zijn alleen nog te gebruiken in het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De uren komen dus per 31 december van het jaar te vervallen. Komt u in januari zonder werk te zitten dan hebt u nog recht op 6 maanden KOT waarover u dus ook weer bufferuren kunt opbouwen. U kunt in de 6 maanden voordat u kan gaan bufferen het aantal uren niet veranderen.

U MOET altijd reageren op verzoeken op informatie. Reageert u niet tijdig dan heeft dit gevolgen voor de KOT. Is uw reactie niet volledig dan kan dit als gevolg hebben dat er vertraging optreedt (wat weer tot gevolg kan hebben dat u buiten de 3 maanden komt en dus rechten verliest). Krijgt u een negatieve afrekening en moet u terug gaan betalen dan mag u dit in termijnen doen. Het complete bedrag moet in 24 maanden terug worden betaald met een minimum bedrag van € 20,00 per maand.

Voorbeeld:
u moet € 2500,00 terugbetalen. Deel het bedrag door 24 = € 104,17 en vul dat bedrag in op de acceptgiro. U krijgt daarna automatisch een acceptgiro thuis met het volgende bedrag erop. U hoeft dus geen bezwaar aan te tekenen en allerlei moeilijke formulieren in te vullen. U bent natuurlijk wel achteraf rente verschuldigd. Kunt u het bedrag niet in termijnen terug betalen zonder daar financieel door in de knoop te raken dan moet u via toeslagen.nl/formulieren de Persoonlijke betalingsregeling alsnog invullen.

Is het niet (helemaal) duidelijk en heeft u nog vragen, bel ons gerust. Wij leggen het graag nog eens op een andere manier aan u uit.